ΑΡΓΟΥΣ 50, ΝΑΥΠΛΙΟ Τ.Κ 21100

ΤΗΛ. : 27520 23231-2 / 27520 27223
FAX : 27520 96420
Ε-mail: info@deveshotel.gr


ΑΡΓΟΥΣ 50, ΝΑΥΠΛΙΟ Τ.Κ 21100

ΤΗΛ. : 27520 23231-2 / 27520 27223
FAX : 27520 96420
Ε-mail: info@deveshotel.gr